Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Chyba mamy rekord!

27/12/2018

Za chwilę skończy się 2018r. Nie będziemy go żegnać wspólnie na Rynku, bo tak zadecydowała nasza władza samorządowa.
Trudno się dziwić, bo wypadałoby coś optymistycznego powiedzieć. Może prezydent Łukasz Borowiak i coś by wymyślił, ja natomiast niestety miłych informacji na koniec 2018 roku nie mam.

Dlaczego?

Ponieważ otrzymałem pismo od Sekretarza Miasta Leszna p. Dziamskiego z którego wynika, że zadłużenie na koniec roku poraża swoją wielkością, bo wynosi aż:

258 009 623,35 zł (w tym 54 mln odsetek).

Na jednego mieszkańca jest to kwota  4 124 zł.

Na dzień 1 stycznia 2018 roku zadłużenie wynosiło

211 830 271,19 zł ( w tym 44 mln odsetek).

Tak jakoś się stało, że na wniosek Prezydenta p. Borowiaka i w oparciu o uchwały poprzedniej i obecnej Rady Miejskiej tylko w tym roku – od stycznia do grudnia – zadłużenie Miasta wzrosło o przeszło 46 mln zł! 
Tak, tylko w tym roku!

Tempo wzrostu zadłużenia Leszna też musi przerażać – średniomiesięczny wzrost to prawie  4,0 mln zł.

Mimo tak poważnej sytuacji finansowej Miasta Prezydent p. Borowiak przedłożył na rok przyszły budżet z deficytem ok.  39,0 mln zł.

Systematyczne zadłużanie Miasta robi się niejako specjalnością tej władzy samorządowej. Wychodzi to świetnie i stosunkowo łatwo, dzięki przychylności niektórych radnych.
Myślę, że przed wejściem do Urzędu Miasta warto by było zainstalować tablicę wyświetlającą bieżące zadłużenie Miasta, jako ostrzeżenie i przestrogę przed pokusą kolejnego zadłużania. 

Nieprawidłowości i kontrola RIO

Na przełomie 2017/2018r. kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Miasta Leszna przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.
W trakcie tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zawarto w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczonym na stronie internetowej bip.poznan.pl
Warto zapoznać się z tym wystąpieniem. Myślę, że to wystąpienie winno być obowiązkową lekturą wszystkich członków obecnej Rady Miejskiej, a nie tylko członków KO  Pani Mroczkowskiej, Machowiak, czy Panów Mateckiego i Górznego.

Nadto Prezes Izby p. Grażyna Wróblewska w swoim piśmie z dnia 20 grudnia 2018r. poinformowała mnie, że skierowała zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w związku z ujawnieniem w trakcie tej kontroli czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Nieprawidłowości ciąg dalszy…

Dochodzą prawdopodobnie nowe podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych m.in. w MOSiR Leszno, gdzie dyrektor Sławek Kryjom wynajmuje Unii Leszno S.S.A. stadion im. Alfreda Smoczyka za 10 – 15% ponoszonych kosztów jego utrzymania finansowanych w 100% dotacją z budżetu Miasta ( ten przykład prawdopodobnie dowodzi, że dotacja dla MOSiR jest za wysoka o około 0,5 mln. zł i ten fakt winni uwzględnić radni uchwalając budżet na 2019r.).

Nadto może dowodzić kolejnej , „ukrytej” dotacji dla Unii LESZNO S.S.A. Ponadto w MOSiR w hotelu od dłuższego czasu ” hula ” wiatr, biały budynek socjalno – administracyjny pod telebimem na pierwszym wirażu stadionu im. Alfreda Smoczyka pusty, zdewastowany, zaciekający dach itd. Czy tak ma wyglądać gospodarność w jednostkach samorządowych?
Czy ta jednostka ma dyrektora? Który z Prezydentów nadzoruje MOSiR? A co w tym temacie przewodniczący Komisji Sportu p. Sławomir Mocek ?

Powyższe przykłady dowodzą słuszności domagania się przez mieszkańców Leszna transparentności i jawności działania władzy publicznej, celem zapewnienia społecznej kontroli nad działaniami organów władzy samorządowej i podmiotami gospodarującymi mieniem samorządowym, czyli publicznym i wreszcie obniżania zadłużania, jak to skutecznie czyni wiele samorządów.

Designed by Rawpixel.com

X

Mówiły jaskółki, że świetne są spółki – MPEC

Podwyżki za podwyżkami,  a tłumaczenia że wszystko idzie w górę, że wszystko wymaga inwestycji. Postanowiliśmy się przyjrzeć nieco finansom spółek miejskich, a w szczególności radom nadzorczym. Dziś prezentujemy spółkę MPEC, która decyzją wspólników wzbogaciła o jednego członka zarządu.

Czytaj całość