Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Festiwal podwyżek, czyli zapowiedź kolejnej Sesji Rady Miasta Leszna

19/11/2019

Emisja obligacji – jaki jest powód?

Ciekawie brzmi uzasadnienie prezydenta  tej uchwały
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019r. związanego z inwestycjami Miasta realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
– przebudowa ul. Osieckiej (…) w granicach miasta,
– przebudowa drogi krajowej nr. 12 w granicach miasta Leszna„.

Z tego lakonicznego uzasadnienia wynika, że gdyby nie było jednej i drugiej przebudowy ulicy, to nie byłoby deficytu w budżecie Miasta, co oczywiście jest nieprawdą, bo deficyt stanowi różnicę przychodów nad wydatkami i niestety przychody ogółem w Mieście są za niskie, a wydatki, różne wydatki za wysokie i taka jest prawda.

Mniej więcej rok temu sytuacja była bardzo podobna. Koniec roku i emisja obligacji na finansowanie inwestycji. Bez wniosków o płatności pośrednie, podpisy aneksów o płatność po 4 miesiącach.Pytanie czy w tym roku nie jest podobnie? To ważne pytania przed podjęciem uchwały przez radnych i na nie powinny paść odpowiedzi, bo przecież obligacje kosztują

Pieniądze dla Teatru Miejskiego

Na sesji radni mają podjąć uchwałę o jego dofinansowaniu w kwocie 202.500 zł. na wydatki bieżące i 3 premiery. Wszystko ładnie pięknie, ale jak wynika z ostatniej kontroli Komisji Rewizyjnej Teatr finansowo niedomaga, a największym zaniepokojeniem są nie tyle koszty premier co ich eksploatacji. Jak wiadomo z dokumentów wiele pieniędzy zainwestowano w spektakle, które nie są grane.Co z tymi “starymi” spektaklami? Gruba kreska i zapominamy? Może czas zacząć je grać z powrotem, zamiast znów generować  koszty w jednostce która jest pod kreską? 

Kolejna uchwała związana z Teatrem

Nadto w świetle powyższego niezbyt rozumiem sens projektu kolejnej uchwały zobowiązującej  Komisję Rady Miejskiej do przeprowadzenia kontroli Teatru za rok 2018 i 2019. Jaki to ma sens? Żaden członek Rady Miejskiej nie jest specjalistą od spraw teatru ( jak każdy z nas), gdzie większość wynagrodzeń to umowy zlecenia, honoraria, licencje, prawa autorskie, scenografia, choreografia i Bóg wie co jeszcze. Co ten biedny radny ma kontrolować, skoro nie ma wiedzy czego i gdzie szukać? W przypadku komisji do spraw Akwawitu wydano ponad 60000 tyś zł na analizy budowlane, które dziś kurzą się na urzędowych półkach. Żaden członek komisji nie podjął się samodzielnej ocenie… dlaczego w tym przypadku miałoby być inaczej?
Tu zdecydowanie potrzebny jest audyt z prawdziwego zdarzenia. Coś “nie trybi”, gdzieś pieniądze uciekają i trzeba to sprawdzić, ale solidnie i fachowo. Natomiast komisja rewizyjna niech sprawdzi dlaczego dyrektor Błażej Baraniak nadal jest dyrektorem zwolnionym z obowiązku pracy, pobierającym pensje, mimo że 21 czerwca złożył rezygnację, ile to kosztuje i czy można było tego uniknąć. Dla tej komisji tematów jest wiele (nie tylko w teatrze) więc nudy nie będzie, a specyfikę teatru i tajemnice braków niech wyjaśniają specjaliści.

Informacja dla Rzecznika Dyscypliny finansów Publicznych

Projekt uchwały sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych. Sprawa dot. pisma, dziennikarskiego zapytania dyrektora Telewizji Leszno do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. W tym piśmie dyrektor, dziennikarz pisze
Proszę  o informację, czy podpisanie przez Prezydenta Umowy z Bankiem na 2 dni przed podjęciem uchwały opiniującej przez RIO nosi znamiona naruszenia prawa w szczególności ustawy o finansach publicznych i innych ustaw?”

Przypomnę 18.12.2018r. Prezydent podpisał umowę z Bankiem, a uchwała RIO nosi datę 20.12.2018r. Już z tych dat widać, że ” musztarda po obiedzie” i Prezydentowi Borowiakowi do podpisania umowy z Bankiem nie była potrzebna opinia RIO.
Mało tego w tej kwestii jest orzecznictwo i utrwalona doktryna przemawiająca za naruszeniem dyscypliny finansów publicznych nie jak to zapisano w projekcie uchwały w Urzędzie Miasta Leszna, a przez Prezydenta Miasta Leszna.
To właśnie w tej sprawie Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych prowadzi postępowanie dotyczące, czy Prezydent Miasta Leszna swoim postępowaniem nie naruszył dyscypliny finansów publicznych.
Projekt uchwały mówi  „Rada stwierdza, że nie doszło  do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miasta Leszna – czytaj Prezydenta. W świetle powyższego  moim zdaniem wątpliwe to stwierdzenie i pytanie, po co w tym przypadku opinia RIO?

I jeszcze na koniec. W mediach i na prywatnym twitterze prezydenta w tej sprawie pojawiły się takie określenia jak “donos”. Od kiedy to zapytanie jest donosem?

Donos, denuncjacja – poufne lub tajne (anonim) pismo oskarżające daną osobę lub instytucję, skierowane do osoby lub instytucji dysponującej sankcjami wobec oskarżanego w nim. Stanowi gatunek literatury stosowanej.

Gdzie w tym zapytaniu jest donos? Powiedzieć “sprawdzam” ma prawo każdy, dziennikarz wręcz obowiązek, a zapytał tylko jeden…

 

X

Festiwal podwyżek, czyli zapowiedź kolejnej Sesji Rady Miasta Leszna

Kolejna sesja Rady Miejskiej już  21 listopada 2019 r. Będzie uchwalanych wiele uchwał –  podwyżki opłat za parkingi miejskie, podatku od nieruchomości, kolejne zobowiązania na 5 ml zł dotacje dla Teatru Miejskiego. Festiwal podwyżek i rozdawnictwa w Lesznie trwa w najlepsze. O tych uchwałach chciałbym słów kilka napisać.

Czytaj całość