Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Malepszy mówi NIE zezwalam!

18/12/2019
Na najbliższej XVIII Sesji Rady Miejskiej dnia 19.12.2019 r. będzie procedowana Uchwała na druku 262 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej publikowania w BIP informacji o przebiegu prac komisji problemowych. Skutek głosowania jest już założony przez Tomasza Malepszego w § 1 projektu tej uchwały o czym świadczy cytat:
” Rada Miejska Leszna postanawia nie przychylić się do postulatów zawartych w treści petycji”
Oznacza to, że w BIP protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej zapewne próżno będzie szukać.
Do tej uchwały przewodniczący Tomasz Malepszy dołączył bardzo długie, wręcz tasiemcowate uzasadnienie – w przeciwieństwie do innych projektów uchwał dotyczących setek tysięcy czy milionów złotych. W tych uchwałach nie znajdziemy wnikliwych analiz i szerokiego wachlarza argumentacji.

Nadto radna p. Petrus- Schmidt na Sesji Rady Miasta wcześniej i przy okazji podobnego wniosku bo w dniu 25.06.2019 r. powiedziała , co zawiera protokół z Sesji cyt.

” Ja brałam udział w obradach tej komisji w roli gościa i tak, jak zwróciłam uwagę wtedy, tak zwracam również teraz, że wykonanie prośby obywatela moim zdaniem rodziłoby nadmierne koszty w stosunku do zainteresowania obywateli posiedzeniami komisji( autor – w oparciu o jaką procedurę?). Szanowni Państwo! Wszystkie sprawy, które omawiamy na komisjach, trafiają później na sesję. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby porozmawiać o nich na sesjach, które są z udziałem mediów, które są rejestrowane w formie e-Sesji. Natomiast dotychczasowe zainteresowanie protokołami z komisji było tak małe, że teraz odpersonalizowanie tych protokołów, wykonanie olbrzymiej pracy, rodziłoby koszty niewspółmierne do efektu w postaci umożliwienia obywatelom korzystania, ponieważ obywatele, którzy są zainteresowani dzisiaj też mogą zapoznawać się na bieżąco z pracą komisji, zarówno uczestnicząc w niej, jak i czytając protokoły”.
Problem jest w tym, że prezydent twierdzi inaczej, bo według jego wypowiedzi, to komisje są miejscem dyskusji. Jak tu pogodzić te dwa stanowiska?
Argument kosztów przy obecnie frywolnym wydawaniu pieniędzy w naszej opinii nie znajduje zastosowania. Z drugiej strony gdyby pracę tą wykonywać na bieżąco praktycznie nie byłoby tematu. Koszty przygotowania dokumentów do publikacji prawdopodobnie są nikłe w porównaniu do niektórych “świetnych” wydatków. I tak na przykład dla przypomnienia:
Rada Miejska dała MOSiR dotację przedmiotową w kwocie ok. 150.000 zł na termomodernizację “Czarnego Budynku” w 2017 r. i utwardzenie w 2019 r. Okazuje się że p. Kryjom za ok. 150.000 zł wytworzył makulaturę, bo prace te nie będą wykonywane, co publicznie na jednej z Sesji oznajmił Prezydent Borowiak. Czy Pan Malepszy jako przewodniczący Rady Miejskiej zainteresował się losem dotacji przedmiotowej udzielonej MOSiR w tym zakresie? Czy zlecił kontrolę MOSiR jednej z komisji? Według naszej wiedzy nie.
Ileż można by było za tę kwotę sfinansować publikacji w BIP protokołów z posiedzeń Komisji – za okres chyba co najmniej 15 lat. Jeśli trzeba, możemy podać inne zbędne wydatki Miasta za zgodą i przyzwoleniem Rady Miasta.

Kolejny argument na “nie” z uzasadnienia uchwały to problemem jest podpisanie protokołu komisji przez jej przewodniczącego – wolne żarty; np. w Poznaniu, co można sprawdzić w BIP protokoły są podpisane przez przewodniczącego komisji na następny względnie drugi dzień po posiedzeniu komisji. Można, można, tylko że u nas prawem zwyczajowym jest, że ….

Próbuje się nam Mieszkańcom Leszna wciskać mało istotne argumenty dowodzące wprost, że przewodniczący rady p. Malepszy i radni PiS oraz PL 18 nie są zainteresowani, aby broń Boże społeczeństwo coś więcej dowiedziało się o tym, co dzieje się w Lesznie korzystając z narzędzi na miarę końca 20 – lecia XXI w. Uważamy , że to wstyd i kompromitacja. To, że niektórzy radni być może mają kłopot z korzystaniem z tych narzędzi, to nie znaczy, że Mieszkańcy Leszna też.

Przestrzeganie prawa (bo to też jest jednym z argumentów „na nie” ) przewodniczącego Malepszego – to żadna łaska, w wręcz obowiązek i należałoby naszym zdaniem wręcz wstydzić się za tego typu argument w tej właśnie sprawie.

To Mieszkańcom nie przemawia. Mieszkańcy i przynajmniej niektórzy radni oczekują i wręcz żądają elektronicznego dostępu do protokołów z posiedzeń komisji problemowych Rady Miasta Leszna. Takie jest ich prawo i oczekiwanie. Niestety argumenty przewodniczącego p. Malepszego są miałkie, biorąc pod uwagę fakt, że transmisja sesji jest obowiązkowa dopiero od tego roku, a p. Malepszy przez 16 lat prezydentury transmitował sesję nie zwracając uwagi na koszty i „spełnienie wymagań zawartych w ustawie”.
X
Szymon Hołownia

Inspirujące spotkanie z Szymonem Hołownią

“Pamiętaj, że to co napiszesz o innym człowieku, może przeczytać jego dziecko”.
Te słowa najbardziej zapadły mi w pamięć. Wypowiedział je Szymon Hołownia w czasie spotkania traktującego o mowie nienawiści w Gostyniu. Byliśmy tam. Ja i Bolesław. Sala pełna. Każdy przyszedł z własnej nieprzymuszonej woli.

Czytaj całość