Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Mówiły jaskółki, że świetne są spółki – MPEC

27/11/2019

Na uwagę zasługuje fakt, że jest to 6 członek rady nadzorczej, choć statut (i prawo) daje możliwość mieć tylko 3, a jedynym wspólnikiem jest Miasto Leszno, czyli osoba decyzyjną jest prezydent Łukasz Borowiak.

Dlaczego zwracamy na to uwagę?

Oczywiście ze względu na koszty. Otóż wg BIP jeden z członków – wiceprezydent Piotr Jóźwiak w 2018 roku uzyskał dochód w wysokości 33019,78 zł tytułem zasiadania w radzie nadzorczej MPEC. Zakładając że wszyscy członkowie dostają podobne pieniądze nie trudno policzyć, że dotychczas utrzymanie rady nadzorczej kosztowało minimum 165000 zł rocznie.

Pobawmy się matematyką

Gdyby w radzie zasiadało niezbędne minimum ustawowe, czyli 3 osoby kosztowałoby to 99000 zł, czyli 66000 zł mniej.
W przyszłym roku będzie to kosztować według założeń o kolejne 33000 więcej, czyli 198000 zł.
Warto jeszcze zauważyć, że przez cały poprzedni rok oraz do dnia 20 listopada 2019 odbyło się 11 spotkań rady nadzorczej. Średnio 1 raz na 2 miesiące.
Znów łatwo policzyć, że jedno spotkanie wynosi 5500 zł na członka!
Koszt jednego spotkania to dotychczas 27500 zł, od teraz 33000 zł a przy minimalnym składzie rady 16500 zł. Jak widać różnice spore a kwoty ogromne.
To wszystko oczywiście opłacane z rachunków za ogrzewanie.

P.S
Pamiętaj, wszystkie wyliczenia oparte są o założenia, wartości przybliżone i oświadczenie majątkowe wiceprezydenta Piotra Jóźwiaka. Stan faktyczny może być nieco inny.

X

Leszno na tle innych miast

Na ostatniej sesji w czasie dyskusji nad raportem Bolesław przedstawił porównanie miasta Leszna z innymi miastami. Jest to o tyle dobre, że mając punkt odniesienia możemy ocenić ,czy idziemy w dobrym kierunku czy nie. Nie patrząc na otoczenie i opierając się jedynie o własne dane historyczne jesteśmy jakby w punkcie zawieszenia.

Czytaj całość