Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Mówiły jaskółki, że świetne są spółki – MPWiK

28/11/2019

”Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalono jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysków w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa GUS oraz mnożnika  Podstawy Wymiaru ”.

Podstawą jest kwota 5071,25 zł, a mnożniki przedstawiają się tak:

Przewodniczący rady nadzorczej 0.8
Zastępca przewodniczącego  0.6
Sekretarz rady 0.6
Członek rady nadzorczej 0.5 

Rzeczywiste stawki w 2019:
Przewodniczący – 4057 x 12 miesięcy = 48.684 zł
Zastępca  – 3042,75 x 12 miesięcy = 36.513 zł
Sekretarz Rady Nadzorczej  = 36.513 zł
Członek rady  – 2535 x 12 miesięcy = 30.427 zł

Roczne koszty rady nadzorczej.

Nie problem policzyć, że roczny koszt utrzymania Rady Nadzorczej w MPWiK (rok 2019 ) to 182.564 zł. Przy minimalnym składzie rady byłoby taniej o 60.854 zł, czyli roczny koszt wyniósłby 121.710 zł.

Jak wygląda praca rady?

W roku 2018  rada spotkała się 8 razy a w 2019 7 razy. Kolejne proste działanie matematyczne i wychodzi nam, że jedno spotkanie  Rady Nadzorczej w 2018 roku kosztowało  około 22.820 zł, a “zwykły” członek rady za jedno spotkanie otrzymuje 4346 zł, zastępca przewodniczącego i sekretarz 5216 zł oraz  przewodniczący 6954 zł.

Dla przypomnienia – dlaczego tak to liczymy?

Rada nadzorcza jest ciałem kolegialnym, a członkowie Rady Nadzorczej nie świadczą pracy na rzecz MZO w każdy dzień roboczy. Dlatego uznaliśmy, że podawanie wynagrodzeń w kwotach miesięcznych nie obrazuje w rzeczywistości kosztu działań Rady Nadzorczej, która spotyka się od czasu do czasu i za to realnie pobiera wynagrodzenie. 

X
Leszczyńska Karta Miejska

Leszczyńska Karta Miejska – nici z udogodnień

Nasze wnioski, o których pisaliśmy trafiły na obrady sesji Rady. Wywiązała się całkiem ciekawa dyskusja, a zwłaszcza nad dwoma. Jeden dotyczył przywrócenia retransmisji obrad sesji Rady. Drugi dotyczył zwolnienia osób, które ukończyły 70 rok życia z posiadania Leszczyńskiej Karty Miejskiej korzystających z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Do tych dwóch wniosków się odniosę, bo wywiązała się dyskusja, a i kilka nieścisłości się wkradło.

Czytaj całość