Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Mówiły jaskółki, że świetne są spółki – MZO

27/11/2019 Włodzimierz Korza

Wczorajszy post na temat MPEC cieszył się dużym zainteresowaniem, więc postanowiliśmy zrobić mały cykl który nazwiemy “Tydzień ze spółkami miejskimi”. Kolejną spółką na tapecie jest MZO.

W MZO sytuacja jest jeszcze lepsza, bo statut przewiduje wielkość rady nadzorczej do 7 osób (ustawowy wymóg 3). Obecnie w radzie nadzorczej zasiada 5 osób.
Do obliczenia kosztów rady nadzorczej tym razem posłużymy się inną metodą obliczeniową.
Otóż wg pisma jakie otrzymaliśmy wynagrodzenie stałe wynosi:

”Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalono jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysków w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa GUS oraz mnożnika  Podstawy Wymiaru ”.

Internety podpowiedziały, że podstawą jest kwota 5071,25 zł, a mnożniki przedstawiają się tak:
Przewodniczący rady nadzorczej (wiceprezydent Adam Mytych) 0.8
Zastępca przewodniczącego  0.6
Członek rady nadzorczej 0.5 

Policzmy jak te stawki wyglądają  w rzeczywistości w roku 2019:
Przewodniczący – 4057 x 12 miesięcy = 48.684 zł
Zastępca  – 3042,75 x 12 miesięcy = 36.513 zł
Członek rady  – 2535 x 12 miesięcy = 30.427 zł

Roczne koszty rady nadzorczej.

Nie problem policzyć, że roczny koszt utrzymania Rady Nadzorczej w MZO (rok 2019 ) to 176.478 zł. Przy minimalnym składzie rady byłoby taniej o 60.854 zł, czyli roczny koszt wyniósłby 115.624 zł.

Jak wygląda praca rady?

W roku 2018 i 2019 rada spotkała się 14 razy czyli około 7 razy na rok. Kolejne proste działanie matematyczne i wychodzi nam, że jedno spotkanie  Rady Nadzorczej w 2019 roku kosztuje bagatela około 25.211 zł, a “zwykły” członek rady za jedno spotkanie otrzymuje 4346 zł, zastępca przewodniczącego 5216 zł i  przewodniczący 6954 zł.

Dlaczego tak to liczymy?

Rada nadzorcza jest ciałem kolegialnym, a członkowie Rady Nadzorczej nie świadczą pracy na rzecz MZO w każdy dzień roboczy. Dlatego uznaliśmy, że podawanie wynagrodzeń w kwotach miesięcznych nie obrazuje w rzeczywistości kosztu działań Rady Nadzorczej, która spotyka się od czasu do czasu i za to realnie pobiera wynagrodzenie. 

X

Mówiły jaskółki, że świetne są spółki – MPEC

Podwyżki za podwyżkami,  a tłumaczenia że wszystko idzie w górę, że wszystko wymaga inwestycji. Postanowiliśmy się przyjrzeć nieco finansom spółek miejskich, a w szczególności radom nadzorczym. Dziś prezentujemy spółkę MPEC, która decyzją wspólników wzbogaciła o jednego członka zarządu.

Czytaj całość