Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Rower miejski Leszno – cała historia

26/01/2020

Wstępna koncepcja roweru miejskiego w Lesznie

Temat ten okazał się być bardzo burzliwy i powrócił do niego 10 września Tomasz Kusior
w czasie konferencji prasowej komitetu wyborczego SLD. Przedstawił swój punkt widzenia na temat koncepcji. Podważył zasadność jej opracowania, ponieważ sam pozyskał informacje, które jak twierdzi są wstępną koncepcją. Również zauważył, że jest w Lesznie oficer rowerowy do obowiązków którego należy rozwój infrastruktury rowerowej i sam mógł poczynić ruchy w kierunku opracowania roweru miejskiego w Lesznie.

Umowa na koncepcję roweru miejskiego w Lesznie

31 grudnia Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak podpisał umowę z firmą Czyste Powietrze Mariusz Ciesielski ( umowa nr MZD.272.41.2018 ) na opracowanie koncepcji roweru miejskiego w Lesznie. Ciekawym faktem jest, że firma Czyste Powietrze Mariusz Ciesielski została zarejestrowana… 14 grudnia 2018 roku, czyli na zaledwie 17 dni przed podpisaniem umowy. Czym 17 dniowa firma zaskarbiła sobie zaufanie prezydenta? Doświadczeniem?

Konsultacje społeczne dotyczące roweru miejskiego w Lesznie

Jeszcze przed przedstawieniem koncepcji 9 kwietnia 2019 na stronie leszno.pl pojawiła się informacja o przeprowadzanej ankiecie, która miała na celu zweryfikowanie zasadność wdrożenia roweru miejskiego w Lesznie, a także kolejne kroki jakie mają być podjęte.
„Opracowaniem zajmuje się firma Czyste Powietrze Mariusz Ciesielski z siedzibą w Lesznie. Powinno być gotowe do końca kwietnia br. Decyzja dotycząca ewentualnego wdrożenia systemu w Lesznie ma zapaść w kolejnym miesiącu.”
Na dzień 16 maja wyznaczono termin konsultacji społecznych z jednodniowym wyprzedzeniem. Próżno szukać tej informacji na stronie konsultacje.leszno.pl, która jest stroną przeznaczoną do tego celu.
Informację tą można znaleźć na stronie leszno.pl (brak daty publikacji, jedynie widać ostatnią zmianę dokonaną 15 maja) oraz na oficjalnym fanpage Leszna w poście z dnia 15 maja 2019 r.
Wstępnie konsultacje miały odbyć się o godzinie 9:00, lecz zmieniono na godzinę 16:00. W konsultacjach uczestniczyło zaledwie kilka osób łącznie z dziennikarzami, a tematem było przedstawienie koncepcji opracowanej przez firmę Czyste Powietrze Marek Ciesielski.

Rekomendacje Roweru  Miejskiego w Lesznie

Rekomendacją dla Miasta Leszna było wprowadzenie 3 miesięcznego programu pilotażowego z liczbą 60 rowerów oraz bezpłatne pierwsze 20 min przejazdu. Szacowany roczny koszt to około 680 000 zł przy zakupie sprzętu wraz z całoroczną obsługą.
Podobna propozycję przedstawił już wcześniej Tomasz Kusior w czasie wspomnianej konferencji prasowej:
“Skontaktowaliśmy się z przedstawicielem firmy, który przedstawił wstępną koncepcję. Przy wariancie 10 stacji, którą wyliczyli na podstawie ilości mieszkańców i turystów odwiedzających miasto, koszt to 44000 zł czyli około 450 tys zł rocznie …. przy opcji 4 letniej. Proszę Państwa, nie trzeba wydawać 50 tyś zł na koncepcję, wystarcza 2 telefony żeby wstępną koncepcję uzyskać. Jest też opcja wprowadzenia programu pilotażowego, który kosztuje 150 tyś zł. Praktycznie ⅓ kosztów programu pilotażowego pokryłaby kwota przeznaczona na koncepcję ”.

Na konsultacjach społecznych kończy się historia roweru miejskiego w Lesznie. Planowane było wdrożenie i póki co nic w tym temacie nie wiadomo. Koncepcja kosztowała Miasto Leszno 34 440 zł. Przyszłoroczny budżet również nie obejmuje wdrożenia roweru miejskiego, więc dokument chyba jeszcze poczeka na swoją realizację. Oby się doczekał, bo szkoda ponad 30 tyś pieniędzy podatników.

Post fb o konsultacjach: https://bit.ly/2Rs4kdh
Telewizja Leszno – konsultacje: https://bit.ly/36sxEET
Piotr Jóźwiak o rowerze miejskim: https://bit.ly/2RUwRXW
Tomasz Kusior o koncepcji: https://bit.ly/2U03Tsq
X
promocja Leszna

Promocja Leszna we własnym zakresie, czy współpraca z mediami?

Radni Miasta Leszna

Szanowni Radni .
Chciałbym pisać w imieniu mieszkańców Leszna, lecz nie czuję się kompetentny, aby zabierać głos za inne osoby. Dlatego napiszę w  swoim imieniu z głębokim przekonaniem, że duża grupa mieszkańców zgodzi się z moimi postulatami.

Czytaj całość