Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Dotacje MOSiR Leszno i dotacje dla MOSiR Leszno

07/02/2019

O co pytałem? 


Ten zarzut wynika z treści pisma jakie otrzymałem podpisanego właśnie przez p. Sławomira Kryjoma, który swoją wypowiedzią na Sesji niejako kwestionuje to co wcześniej napisał i podpisał. Z treści ww. pisma wynika, że p. Sławomir Kryjom obciąża Unię Leszno S. S. A. jako bezsprzecznie głównego użytkownika stadionu tylko 10 – 12% kosztów utrzymania stadionu.Natomiast na Sesji Rady p  tłumaczył, że stadion im. Alfreda Smoczyka, to także inne obiekty sportowe i z nich korzysta wiele klubów oraz że odbywają się na nich inne imprezy.
Kluby trenują, imprezy się odbywają. Wszystko się zgadza, ale w piśmie o którym mowa wyżej zgodnie z moim zapytaniem otrzymałem informację o koszcie utrzymania stadionu, oraz o wpłatach Unii Leszno. Chyba że co innego rozumiemy pod pojęciem Stadion.

Co z tego wynika?

W tej sytuacji wychodzi na to, że od kilku lat p. Sławomir Kryjom każdego roku obciąża Unię Leszno ( głównego użytkownika stadionu żużlowego ) kosztami rażąco niższymi od faktycznie ponoszonych w związku z utrzymaniem stadionu żużlowego. Obciąża kosztami, które nawet prawdopodobnie nie pokrywają kosztów oświetlenia stadionu żużlowego, wykonanego wyłącznie na potrzeby Unii Leszno S.S.A. , a gdzie pozostałe koszty remontów, amortyzacji, sprzątania itd? Ile zasobów potrzeba do doprowadzenia Stadionu do stanu używalności po meczu żużlowym, a ile zasobów potrzeba po treningu klubu piłki nożnej?
Pytanie czy ten procent jest prawidłowo naliczony i pokrywa faktyczne koszty? moim zdaniem nie.

Takim postępowaniem w mojej ocenie  dyrektor MOSiR Leszno wbrew prawu i posiadanemu pełnomocnictwu udziela niejako moim zdaniem kolejnej ” ukrytej „dotacji  Unii Leszno. Co w tej sytuacji powinni zrobić prezydent Łukasz Borowiak,  p. dr Piotr Jóźwiak (nadzorujący MOSiR z-ca prezydenta), p. Barbara Krawiec (skarbnik) oraz radny p. Sławomir Mocek (przewodniczący komisji sportu kontrolujący wielokrotnie MOSiR Leszno) ? Wiedzieli o tym, czy nie? Zarówno pierwszy jak i drugi przypadek byłby wielce wymowny i wręcz karygodny.

Dotacje dla MOSiR Leszno

To jedna strona medalu. Druga jest taka, że MOSiR Leszno otrzymywał dotację przedmiotową od Rady Miejskiej. Jak Prezydent ustalił dotację przedmiotową dla MOSiR na rok bieżący? Według mojej wiedzy nie odbiega ona od dotacji na rok 2018, co moim zdaniem winno być zweryfikowane przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Natomiast uzasadnieniem udzielenia dotacji jest tu cytuję „Dotowaniu podlegają te rodzaje działalności, z których zakłady budżetowe uzyskują dochody własne nie pokrywające kosztów ich wykonywania”. Pytanie dlaczego tak się dzieje? Złe zarządzanie, czy może  „ulgowe” traktowanie co niektórych klubów? Na te pytania trzeba sobie odpowiedzieć.

Takie postępowanie dyrektora MOSiR p. Kryjoma moim zdaniem prawdopodobnie narusza dyscyplinę finansów publicznych, być może jest przestępstwem urzędniczym z art. 304§1 kodeksu postępowania karnego i jest przejawem niegospodarności.

Podejrzanie dziwnie oczywiście w mojej ocenie zachowuje się p. Sławomir Kryjom odmawiając mi wbrew prawu kserokopii umowy zawartej z FOGO Unia Leszno S.S.A. Dlaczego?

Oczywiście dla jasności sprawy jako kibic Unii Leszno nie mam nic przeciwko finansowaniu tego klubu ze środków Mieszkańców Leszna, tylko na rozsądnym poziomie, transparentnie i jawnie oraz uczciwie tzn. zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie” tylnymi drzwiami”.

X
Chyba mamy rekord

Chyba mamy rekord!

Za chwilę skończy się 2018r. Nie będziemy go żegnać wspólnie na Rynku, bo tak zadecydowała nasza władza samorządowa. Trudno się dziwić, bo wypadałoby coś optymistycznego powiedzieć. Może prezydent Łukasz Borowiak i coś by wymyślił, ja natomiast niestety miłych informacji na koniec 2018 roku nie mam.

Czytaj całość