Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Emisja obligacji na 10 mln i nieścisłości w datach

28/02/2019

Zanim emisja obligacji to…

Ustawa o finansach publicznych przewiduje kolejność podejmowanych kroków przed emisją obligacji. Jednym z nich  jest opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy miasto posiada zdolność kredytową. Dopiero posiadając taką opinię można przystąpić do procedur przetargowych. Oczywiście Leszno wystąpiło o taką opinię, ale…

Historia 10 mln obligacji w Lesznie

Wspomniana emisja obligacji została uchwalona dnia 11 grudnia 2018 roku. Tego samego dnia miało odbyć się otwarcie kopert z ofertami. Wszystko poszło bardzo szybko i sprawnie. Czas gonił, wierzyciele czekali, to trzeba było się spiąć i zapożyczyć kilka baniek. Wszystko byłoby w porządku gdyby pewna nieścisłość w datach.

Otóż o opinię do RIO prezydent wystąpił 3 dni po uchwale, a dokładnie 14 grudnia 2018 roku, a odpowiedź z opinią pozytywną otrzymał dnia 20 grudnia.
Czyli uchwalono emisję obligacji nie mając oficjalnej opinii. Więc na podstawie czego?

Co by było gdyby…

No właśnie. Co by było, gdyby opinia RIO była negatywna? W sumie nic wielkiego, ponieważ opinia RIO nie jest zgodą na zaciąganie zobowiązań ,a jedynie ocena zdolności kredytowej. Nie mniej jednak Art 91 ust. 2 Ustawy o  finansach publicznych wyraźnie nakłada obowiązek uzyskania przez zarząd samorządu opinii RIO. Z przepisu nie wynika w którym momencie ta opinia powinna “leżeć na biurku” czy przed uchwaleniem przez Radę Miasta, przed uruchomieniem przetargu, czy przed samym podpisaniem umowy.

Według Orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej przypuszczam, że chodzi o moment podpisania umowy. Kiedy to nastąpiło w Lesznie? Tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że opublikowano “Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty” z dnia 18 grudnia.
W tych samych orzeczeniach możemy wyczytać, że to właśnie ten moment jest wiążący, a nie sam moment podpisania umowy, czyli jakby nie patrzeć dwa dni przed otrzymaniem oficjalnej opinii RIO. Jaki jest stan faktyczny nie wiem i nie będę spekulował. To zadanie dla prawników i orzeczników.

Niebezpieczne zjawiska

Bez względu na to czy procedury zostały “dopięte”  osobiście uważam, że ta opinia powinna być już dostępna na Sesji Rady. W końcu to opinia o tym czy emisja obligacji jest bezpieczna czy nie, co jest cenną informacją dla podejmujących decyzję.

Te zjawiska robienia wszystkiego na ostatnią chwilę, albo nawet po czasie są bardzo  budzące wątpliwości. Przypomnę, że można było w ogóle nie emitować obligacji, można było wnioskować o częściowe wypłaty środków UE, czego nie uczyniono. O emisji obligacji podjęto decyzję na koniec roku, działano na ostatnią chwilę, jakby z zaskoczenia. To zrodziło swego rodzaju paradoksy np. ogłoszenie o przetargu na emisję obligacji z dnia 4 grudnia 2018 oparto o projekt uchwały z dnia 11 grudnia 2018 r….

 

Źródła : Ogłoszenie o przetargu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, opinia RIO

, Art 91 ust. 2 Ustawy o  finansach publicznych

X

Budżet, koszty i śmiałe inwestycje

Dotacje unijne kiedyś się skończą, inwestycje zostaną. To odpowiedni moment na refleksje, obserwacje  i przemyślenie naszych wydatków. Ten artykuł to zbiór moich wybranych obserwacji i moich wniosków. Absolutnie nie uważam, że to moje jest “naj”, a reszta jest “be”. Jestem zwolennikiem obserwacji i brania tego co najlepsze i tego życzę naszemu Samorządowi. Niech dzieje się nam jak najlepiej.

Czytaj całość