Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Ścieżka rowerowa w Parku Jonstona

13/03/2019

Złożyliśmy wniosek do Komisji skarg, wniosków i petycji o zmianę organizacji ruchu rowerowego w parku Jonstona. W obecnej chwili ścieżka dzieli plac zabaw na dwie części (lub przebiega pomiędzy dwoma ) placami, co jest w ocenie naszej i Waszej zagrożeniem. Czekamy na wyniki pracy komisji.

Treść wniosku:

WNIOSEK O ZMIANĘ ORGANIZACJI RUCHU ROWEROWEGO W PARKU JONSTONA

Wnoszę o zmianę organizacji ruchu rowerowego w parku Jonstona w Lesznie.
Obecnie ścieżka rowerowa niejako “dzieli” plac zabaw na 2 części.
Stwarza to duże zagrożenie przede wszystkim dla najmłodszych obywateli miasta Leszna.  

Wniosek ten składam ze względu na doświadczenia własne, jak i mieszkańców z okolic parku Jonstona. Mieszkańcy, głównie matki wskazują obecne rozwiązanie jako poważny problem i uchybienie w bezpieczeństwie.

Już za chwilę rozpocznie się sezon wiosenny, a co za tym idzie w parku będzie pojawiać się coraz więcej rowerzystów, którzy to przejeżdżają przez ścieżkę w Parku  z dość dużą prędkością, nie zważając na to czy w pobliżu bawią się dzieci.
W obecnym stanie o wypadek nietrudno i oby do niego nie doszło, dlatego tym bardziej proszę o niezwłoczne zajęcie stanowiska i podjęcie odpowiednich działań, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom w parku.

Podgląd wniosku

X

Rower miejski Leszno – cała historia

Wstępna koncepcja roweru miejskiego w Lesznie Temat ten okazał się być bardzo burzliwy i powrócił do niego 10 września Tomasz Kusior w czasie konferencji prasowej komitetu wyborczego SLD. Przedstawił swój punkt widzenia na temat koncepcji. Podważył zasadność jej opracowania, ponieważ sam pozyskał informacje, które jak twierdzi są wstępną koncepcją. Również zauważył, że jest w Lesznie […]

Czytaj całość