Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Bezpłatna komunikacja w Lesznie- czy da się to zrobić?

20/08/2018

Bezpłatna komunikacja – jestem na tak. Osobiście taki wniosek składałem pismem z dnia 4 marca 2017r. na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Sławomira Szczota z PIS-u i wszystkich radnych, ale niestety nie spotkał się on z większym zainteresowaniem radnych i obecnego Prezydenta.

Oferta ta skierowana jest do dzieci od 4- roku życia i młodzieży szkolnej do ukończenia szkół ponadpodstawowych, których rodzice mieszkają w Lesznie i tutaj płaca podatki głównie PIT. Nie ma w Lesznie rodziny, w której nie byłoby dzieci, wnuków, prawnuków, czyli oferta skierowana jest praktycznie do wszystkich rodzin zamieszkałych w Lesznie.
Bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży szkolnej to nic innego jak:

  •  promocja miasta przyjaznego rodzinie,
  • promocja polityki prorodzinnej,
  •  obniżenie kosztów rodzicom wychowujących dzieci ( cena biletu ulgowego
  • okresowego miesięcznego w MZK – 41,00 zł, a jednorazowego – 1,35 zł ),
  •  edukacja i utrwalenie nawyku korzystania z komunikacji publicznej na przyszłość,
  • w pewnym stopniu udrożnienie ruchu pojazdów i element walki ze smogiem.

Koszty wdrożenia programu

Bezpłatna komunikacja to nie znaczy, że darmowa. Koszty tej oferty skierowanej do rodziców naszych dzieci i młodzieży szkolnej będzie musiał ponieść samorząd leszczyński.
Jakie to koszty roczne? Osobiście szacuje je na około 1,0 mln. zł rocznie.
Bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży szkolnej komunikacją miejska winny odbywać się w oparciu o zapisy w Leszczyńskiej Karcie Miejskiej.

Od kiedy program może działać

Osobiście uważam, że program należy wdrożyć z dniem 1 września 2019r., to jest w kolejnym roku szkolnym i po zakupie wreszcie 8 szt. nowych autobusów, tym razem hybrydowych ( niszowy segment i raczej wygasający ), które głównie mają być eksploatowane na linii nr.6, chociaż pozostałe 4 zapewne na innych używając głównie silnika dieslowskiego małej pojemności, a nie elektrycznego.
Według moich szacunków nie trzeba będzie uruchamiać dodatkowych autobusów, czy zwiększać zatrudnienia kierowców. Niemniej MZK posiada autobusy z zamontowanym systemem monitorowania potoków pasażerskich, stąd jest wiele czasu na badania, analizy i wnioski.
Nadto, w zakładanym przeze mnie budżecie jest około 250.000 zł na nieprzewidziane wydatki.
Bez wątpienia w system wydawania LKM będą musiały włączyć się szkoły, a proces ten należałoby rozpocząć  już w I kwartale 2019r.

Finansowanie programu

Program musi w 100% sfinansować miasto i to , albo w formie zadania zleconego MZK korzystając moim zdaniem z zapisów Prawa oświatowego – ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. ( per analogia z zapisami np. art. 39pkt.3 ust.2 , ale w tym zakresie potrzebna jest opinia prawna, bo nie jestem prawnikiem ), albo zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym mówiącym o zadaniach operatora – MZK i organizatora – Prezydenta właściwie wycenić zadania powierzone do wykonania MZK i bezwzględnie zmienić obecny statut MZK, w którym zadania przynależne organizatorowi, czyli Prezydentowi wpisano jako zadania własne operatora, czyli MZK.
Z uwagi na to, że program ten winien być realizowany od 1 września 2019r. w konstruowanym w roku bieżącym budżecie miasta na 2019r. na ten cel należałoby zagwarantować kwotę około 450-500.000 zł uwzględniając sfinansowanie LKM.

Wypada zauważyć i wyciągnąć wnioski, że MZK w Lesznie jest od lat finansowany z budżetu miasta w wysokości zaledwie średnio około 1,0% – 1,2% budżetu miasta podczas, gdy komunikacje miejskie w miastach o zbliżonej wielkości do Leszno w wysokości 2,5 – 4,0 % budżetu miasta.
Widać jak ” tania” dla miasta Leszna jest komunikacja miejska z jednej strony, a z drugiej, że niestety trzeba zwiększyć dofinansowanie MZK, aby mógł się rozwijać dla dobra mieszkańców i wdrażać programy oczekiwane przez społeczeństwo np. bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Sfinansowanie tego programu przez samorząd leszczyński w całości spowoduje taki skutek, że dofinansowanie MZK z budżetu miasta wyniesie około 2,0 % rocznego budżetu miasta, czyli i tak będzie niższe niż w innych samorządach.

X
Park Jonstona - wniosek o zmianę organizacji ruchu

Ścieżka rowerowa w Parku Jonstona

Złożyliśmy wniosek do Komisji skarg, wniosków i petycji o zmianę organizacji ruchu rowerowego w parku Jonstona. W obecnej chwili ścieżka dzieli plac zabaw na dwie części (lub przebiega pomiędzy dwoma ) placami, co jest w ocenie naszej i Waszej zagrożeniem. Czekamy na wyniki pracy komisji. Treść wniosku: WNIOSEK O ZMIANĘ ORGANIZACJI RUCHU ROWEROWEGO W PARKU […]

Czytaj całość