Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Jak zaoszczędzić kilka milionów rocznie? Część 1

18/01/2019

Czy Leszno można porównywać z Ostrowem Wielkopolskim?

Ostrów Wielkopolski ma powierzchnię większą o 10 km/2 a mieszkańców o 8000 więcej. To teoretycznie czyni to miasto ciut większe od naszego i chyba nie powinniśmy się do niego porównywać. Natomiast jest kilka rzeczy, których jest znacznie mniej niż w Lesznie. Pierwsze co się rzuca w oczy to budżet skromniejszy o drobne 95 mln zł, zadłużenie o około 130 mln zł i rzesza urzędników mniejsza o jakieś 30%.

Więc co tu porównywać?

Zawsze wychodziłem z założenia, że należy porównywać się nie z większymi, czy bogatszymi, a z lepszymi. Oglądanie się za siebie i twierdzenie, że inni radzą sobie gorzej lub prezentują podobny poziom to moim zdaniem zły kierunek.  Prowadzi do sztucznego tłumaczenia sobie, że wcale nie jest źle. Dodatkowo prowadzi to do stagnacji, bo brakuje bodźca do rozwoju i bycia zwyczajnie lepszym. Dlatego też pozwoliłem sobie porównać Leszno z Ostrowem Wielkopolskim. 

Różnica w zatrudnieniu

Kilka dni temu Bolesław Poślednik w ramach zapytania publicznego otrzymał informację o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Jakież było nasze zaskoczenie!  Otóż miasto liczące 8000 mieszkańców więcej ma o 77 pracowników urzędowych mniej. W Ostrowie na dzień 31 grudnia 2018 roku 228 etatów, w Lesznie wg odpowiedzi na zapytanie w ramach informacji publicznej 305. Nie wiem, czy w tej liczbie został ujęty prezydent, jego dwóch zastępców, skarbnik i sekretarz. Jeżeli nie to liczba ta wzrasta do  310.  Szybko licząc w Lesznie wypada średnio 1 urzędnik na 209 obywateli. W Ostrowie 1 urzędnik  na 315 .

Ciekawostką jest, że w 2017 roku prezydent Ostrowa Beata Klimek nie otrzymała absolutorium rady, a jednym z powodów był  duży przyrost zatrudnienia urzędników. Jak dobrze, że tamci radni rządzą tam, a nie tu, bo tylko patrzeć jak gęsiego z zawałem zajmują miejsca w szpitalnych łóżkach w Lesznie.

Przejdźmy do pieniędzy

Wróćmy jednak do zatrudnienia i policzmy pieniądze. Przy założeniu, że urzędnik dostaje “na rękę” najniższą krajową, czyli na dzień dzisiejszy 1634 zł, co daje całkowity koszt pracownika 2710,56 zł (tak, tak cały koszt to prawie jeszcze raz tyle) co miesiąc płacimy więcej  o 208 tyś zł. Rocznie bagatela 2,5 mln. Przypominam,  przy założeniu najniższego wynagrodzenia z pominięciem dodatków, czy 13 pensji. Zapewne urzędnicy (przynajmniej nie wszyscy) nie pracują za najniższą płacę, wiec wyliczenie to to takie optymistyczne minium.

Zdecydowanie za dużo

Mając porównanie z miastem liczącym około 12%  więcej mieszkańców od Leszna, widać czarno na białym, że można mieć o prawie 30% urzędników mniej. W konsekwencji można zaoszczędzić miesięcznie całkiem pokaźną kwotę, co przy obecnej kondycji naszego budżetu jest wręcz wskazane.
W tym miejscu warto wspomnieć o zarządzaniu i wydajności. Wprowadzenie procesów, automatyzacji , stały pomiar efektów oraz dobre zarządzanie to klucz do wydajnego i optymalnego Urzędu.

Co dają takie oszczędności?

Przez 2 lata takich cięć można wybudować odkryty basen, który w Ostrowie kosztował 6 mln zł i w żaden sposób nie da się go porównać do naszego. Nie wierzysz? Zobacz na filmie.
Patrząc bardziej przyziemnie taka kwota wystarczy na pokrycie odsetek za zobowiązania Leszna i jeszcze zostanie na termomodernizację 3 może 4 budynków. Oczywiście w skali roku. Przykłady można mnożyć, bo inwestycji w Lesznie nie brakuje, pieniędzy za to bardzo.

Ciąg dalszy nastąpi

Lista zatrudnienia w Urzędzie Miasta Leszna

Stanowisko/ wydziałliczba pracowników
Kierownictwo Urzędu Miasta5
Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa17
Wydział Edukacji 12
Wydział Budżetu6
Wydział finasowo-Księgowy27
Wydział Podatków i Opłat16
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru17
Wydział Gospodarki Nieruchomościami12
Wydział Kultury i Sportu4
Wydział Komunikacji 15
Wydział Ochrony Środowiska8
Wydział Promocji i Rozwoju8
Wydział spraw Obywatelskich13
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności4
Wydział Organizacyjny27
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji17
Urząd Stanu Cywilnego7
Straż Miejska21
Centrum Informacji Turystycznej4
Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób niepełnosprawnych2
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków2
Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego2
Biuro Projektów Współfinansowanych9
Biuro Rady Miejskiej3
Biuro ds. Uzależnień4
Biuro Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna2
Biuro Gospodarki Komunalnej4
Biuro Gospodarki Lokalowej9
Biuro Kadr i Płac9
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi3
Biuro prasowe3
Biuro Zamówień Publicznych5
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności4
Audyt Wewnętrzny1
Kontrola Wewnętrzna 1
Miejski Rzecznik Konsumentów1
Samodzielne Stanowisko ds. polityki społecznej i rodziny1
X
Prezydent Leszna i leszczyńskie media

Wreszcie  Prezydent Leszna zrozumiał istotę istnienia i rolę mediów

 Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę i stawialiśmy zarzut Prezydentowi za jego hojność w wydawaniu społecznych pieniędzy i finansowaniu wszystkich leszczyńskich mediów.

Czytaj całość