Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Oszczędności ciąg dalszy

20/01/2019

To jest jego główne i podstawowe zadanie – zrealizować budżet uchwalony przez Radnych. Wniosek prosty – to członkowie Rady Miejskiej ponoszą w konsekwencji odpowiedzialność za kształt przyjętego budżetu. Stąd apeluję o przypomnienie sobie treści złożonego ślubowania, a mieszkańców Leszna  zachęcam do oglądania tej Sesji  i śledzenia wyników głosowania.

Kilka słów historii

Miniona kadencja Prezydenta p. Borowiaka to bez wątpienia wzrost zadłużenia Miasta, a miało być w drugą stronę. Takie było podstawowe przesłanie w kampanii wyborczej p. Borowiaka w roku 2014. Drugi systematyczny  wzrost, to wzrost  zatrudnienia w Urzędzie Miasta o ok. 11%. O zatrudnieniu urzędników możesz poczytać tutaj. Zatrudnienie wzrosło także w wielu jednostkach samorządowych, spółkach, szkołach,  w grupie administracji po utworzeniu Centrum Usług Wspólnych.

Konsekwencja działań

Odnosząc się do obietnic z 2014 roku uważam, że prezydentowi brakuje konsekwencji chociażby w dwóch wyżej podanych obszarach, czyli zadłużeniu i zatrudnieniu. Pomimo tego, że zadłużenie Miasta na koniec 2018r. wynosiło 258 mln. zł  Prezydent  p. Borowiak składa Radzie Miejskiej dn. 15 listopada 2018r. projekt budżetu na 2019r. zapisując w nim deficyt 37 mln. zł, czyli konsekwentnie dalej zamierza zadłużać Miasto.
Bez wątpienia moim zdaniem jest to bardzo prosty, nie wymagający szczególnych kompetencji i predyspozycji scenariusz działania pozwalający na pewien rozwój Miasta, ale niestety na kredyt z odsetkami. Tak chyba najłatwiej, ale co będzie potem?
Moim zdaniem nie tędy droga. Trzeba przede wszystkim posiadać odpowiednie kompetencje, widzieć i wiedzieć jak to robią lepsi od nas i wiele od nich się uczyć, korzystać z benchmarkingu , a w ostateczności niestety dla dobra ogółu rezygnować z zajmowanych stanowisk.

Co robić?

Oczywiście działać. Wspólnie w oparciu o liczby, dane historyczne, ale też z realnym spojrzeniem na lata przyszłe. Moim zdaniem czas o swoiste MEMENTO. Trzeba stworzyć i konsekwentnie wdrażać we wszystkich obszarach działania  własny plan naprawczy mający odbicie w uchwale budżetowej na 2019r. zanim zmusi do tego Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Trzeba niestety maksymalnie obniżać wszystkie koszty i działać efektywniej realizując tylko  niezbędne inwestycje maksymalnie wykorzystując dofinansowanie unijne i z innych źródeł zewnętrznych.
Ponadto moim zdaniem należy:

1. Obniżyć docelowo ( do końca br ) zatrudnienie w Urzędzie Miasta o około 30% (roczna oszczędność około 4,5 mln. zł )

2. Pilnie w związku z powyższym opracować nowy Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i schemat  struktury organizacyjnej,

3. Zmodyfikować Statut Miasta i przeanalizować likwidację 1 stanowiska zastępcy Prezydenta.
W Ostrowie Wlkp. w VII kadencji 2014 – 2018  
Prezydent p. Beata Klimek  zarządzała większym miastem przy udziale jednego  zastępcy, a np. obecny Prezydent Zawiercia ( miasto liczące 54.000 mieszkańców ) nie ma żadnego  zastępcy, gdyż jak stwierdził, w obecnej  sytuacji miasta na to nie stać. Uważam, że Leszna też obecnie nie stać na dwóch zastępców Prezydenta – oszczędność w skali roku około 160.000 zł,

4. Dokonać przeglądu zatrudnienia w we wszystkich jednostkach, zakładach budżetowych szczególnie MOPR, MZBK i innych oraz spółkach komunalnych,

5. Dokonać szczegółowej analizy kosztów finansowania oświaty i pomocy społecznej ( największe wydatki z budżetu Miasta), moim zdaniem parę milionów oszczędności można znaleźć,

6. W MOSiR obniżyć dotację o około 0,6 mln. zł w stosunku do roku 2018, a MOSiR musi obciążać wynajmującego stadion im. Alfreda Smoczyka tj. FOGO UNIĘ Leszno Sportową Spółkę Akcyjną ( podmiot prywatny )  faktycznymi kosztami jego utrzymania, a nie 10-12% jego utrzymania jak dotychczas,

7. Bezwzględnie zaprzestać finansowania wszystkich mediów; finansowanie tylko w niezbędnym zakresie za kwotę o około   250 – 300.000 zł rocznie, oszczędność w stosunku do minionych lat co najmniej   0,5 mln. zł.

8. Zdecydowanie poprawić skuteczność windykacji należności w Urzędzie Miasta, MZBK, MOPR, MOSiR. Przeterminowane należności w IV kwartale  2018r. wynosiły ok. 25,0 mln. zł w tym w Urzędzie Miasta około 11,0 mln. zł. To olbrzymia kwota zamrożonych środków . Gdyby udało się odzyskać te pieniądze niepotrzebna byłaby np. ostatnia emisja obligacji.

Tylko w tych paru punktach wskazałem na zmniejszenie wydatków ok 5,8 mln. zł, a w niektórych punktach nie miałem dostatecznych danych w przeciwieństwie do obecnych Radnych , aby je wyszacować.
Jestem przekonany, że budżet roku 2019 można przynajmniej zamknąć z wynikiem zerowym, ale to wymaga determinacji i zdecydowanych cięć  „chirurgicznych”.

Szanowni Radni VIII kadencji.

Projekt budżetu znany jest od listopada 2018 roku. Jestem pełen nadziei i wiary, że doskonale się z nim zapoznaliście. Jestem pełen nadziei i wiary, że  na najbliższej Sesji Rady przedstawicie ciekawe pomysły na naprawę budżetu, przegłosujecie je i zmienimy kurs na wzrost. Mam również nadzieję i wiarę  że wykreślicie i nie podniesiecie rąk w górę na „TAK” w głosowaniach, które mogą pogrążyć naszą sytuację finansową. Na III Sesji Rady powiedziała Radna Pani Mroczkowska  i Radna Pani Machowiak ” To my radni odpowiadamy za budżet”. Prezydent tylko przedstawia propozycję budżetu  i po zatwierdzeniu go  realizuje. To czy do tego dojdzie zależy od Was.

X

Komisja Skarg Wniosków i Petycji – radnym się nie chce?

Jako że złożyłem 2 wnioski, byłem obecny na obradach Komisji Skarg Wniosków i Petycji. To co zobaczyłem i usłyszałem wywarło na mnie właśnie takie wrażenie – radnym się nie chce. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich, ale części radnych nie chce się przychodzić, a części radnych nie chce się… sikać. Ale od początku.

Czytaj całość