Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Oszczędności ciąg dalszy

20/01/2019 Bolesław Poślednik

Prawdopodobnie dnia 31 stycznia odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej Leszna – jedna z dwóch najważniejszych w roku.  Na tej sesji   Radni  zatwierdzą (lub nie) budżet Miasta na rok 2019, który Prezydent p. Borowiak będzie miał obowiązek realizować.

To jest jego główne i podstawowe zadanie – zrealizować budżet uchwalony przez Radnych. Wniosek prosty – to członkowie Rady Miejskiej ponoszą w konsekwencji odpowiedzialność za kształt przyjętego budżetu. Stąd apeluję o przypomnienie sobie treści złożonego ślubowania, a mieszkańców Leszna  zachęcam do oglądania tej Sesji  i śledzenia wyników głosowania.

Kilka słów historii

Miniona kadencja Prezydenta p. Borowiaka to bez wątpienia wzrost zadłużenia Miasta, a miało być w drugą stronę. Takie było podstawowe przesłanie w kampanii wyborczej p. Borowiaka w roku 2014. Drugi systematyczny  wzrost, to wzrost  zatrudnienia w Urzędzie Miasta o ok. 11%. O zatrudnieniu urzędników możesz poczytać tutaj. Zatrudnienie wzrosło także w wielu jednostkach samorządowych, spółkach, szkołach,  w grupie administracji po utworzeniu Centrum Usług Wspólnych.

Konsekwencja działań

Odnosząc się do obietnic z 2014 roku uważam, że prezydentowi brakuje konsekwencji chociażby w dwóch wyżej podanych obszarach, czyli zadłużeniu i zatrudnieniu. Pomimo tego, że zadłużenie Miasta na koniec 2018r. wynosiło 258 mln. zł  Prezydent  p. Borowiak składa Radzie Miejskiej dn. 15 listopada 2018r. projekt budżetu na 2019r. zapisując w nim deficyt 37 mln. zł, czyli konsekwentnie dalej zamierza zadłużać Miasto.
Bez wątpienia moim zdaniem jest to bardzo prosty, nie wymagający szczególnych kompetencji i predyspozycji scenariusz działania pozwalający na pewien rozwój Miasta, ale niestety na kredyt z odsetkami. Tak chyba najłatwiej, ale co będzie potem?
Moim zdaniem nie tędy droga. Trzeba przede wszystkim posiadać odpowiednie kompetencje, widzieć i wiedzieć jak to robią lepsi od nas i wiele od nich się uczyć, korzystać z benchmarkingu , a w ostateczności niestety dla dobra ogółu rezygnować z zajmowanych stanowisk.

Co robić?

Oczywiście działać. Wspólnie w oparciu o liczby, dane historyczne, ale też z realnym spojrzeniem na lata przyszłe. Moim zdaniem czas o swoiste MEMENTO. Trzeba stworzyć i konsekwentnie wdrażać we wszystkich obszarach działania  własny plan naprawczy mający odbicie w uchwale budżetowej na 2019r. zanim zmusi do tego Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Trzeba niestety maksymalnie obniżać wszystkie koszty i działać efektywniej realizując tylko  niezbędne inwestycje maksymalnie wykorzystując dofinansowanie unijne i z innych źródeł zewnętrznych.
Ponadto moim zdaniem należy:

1. Obniżyć docelowo ( do końca br ) zatrudnienie w Urzędzie Miasta o około 30% (roczna oszczędność około 4,5 mln. zł )

2. Pilnie w związku z powyższym opracować nowy Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i schemat  struktury organizacyjnej,

3. Zmodyfikować Statut Miasta i przeanalizować likwidację 1 stanowiska zastępcy Prezydenta.
W Ostrowie Wlkp. w VII kadencji 2014 – 2018  
Prezydent p. Beata Klimek  zarządzała większym miastem przy udziale jednego  zastępcy, a np. obecny Prezydent Zawiercia ( miasto liczące 54.000 mieszkańców ) nie ma żadnego  zastępcy, gdyż jak stwierdził, w obecnej  sytuacji miasta na to nie stać. Uważam, że Leszna też obecnie nie stać na dwóch zastępców Prezydenta – oszczędność w skali roku około 160.000 zł,

4. Dokonać przeglądu zatrudnienia w we wszystkich jednostkach, zakładach budżetowych szczególnie MOPR, MZBK i innych oraz spółkach komunalnych,

5. Dokonać szczegółowej analizy kosztów finansowania oświaty i pomocy społecznej ( największe wydatki z budżetu Miasta), moim zdaniem parę milionów oszczędności można znaleźć,

6. W MOSiR obniżyć dotację o około 0,6 mln. zł w stosunku do roku 2018, a MOSiR musi obciążać wynajmującego stadion im. Alfreda Smoczyka tj. FOGO UNIĘ Leszno Sportową Spółkę Akcyjną ( podmiot prywatny )  faktycznymi kosztami jego utrzymania, a nie 10-12% jego utrzymania jak dotychczas,

7. Bezwzględnie zaprzestać finansowania wszystkich mediów; finansowanie tylko w niezbędnym zakresie za kwotę o około   250 – 300.000 zł rocznie, oszczędność w stosunku do minionych lat co najmniej   0,5 mln. zł.

8. Zdecydowanie poprawić skuteczność windykacji należności w Urzędzie Miasta, MZBK, MOPR, MOSiR. Przeterminowane należności w IV kwartale  2018r. wynosiły ok. 25,0 mln. zł w tym w Urzędzie Miasta około 11,0 mln. zł. To olbrzymia kwota zamrożonych środków . Gdyby udało się odzyskać te pieniądze niepotrzebna byłaby np. ostatnia emisja obligacji.

Tylko w tych paru punktach wskazałem na zmniejszenie wydatków ok 5,8 mln. zł, a w niektórych punktach nie miałem dostatecznych danych w przeciwieństwie do obecnych Radnych , aby je wyszacować.
Jestem przekonany, że budżet roku 2019 można przynajmniej zamknąć z wynikiem zerowym, ale to wymaga determinacji i zdecydowanych cięć  „chirurgicznych”.

Szanowni Radni VIII kadencji.

Projekt budżetu znany jest od listopada 2018 roku. Jestem pełen nadziei i wiary, że doskonale się z nim zapoznaliście. Jestem pełen nadziei i wiary, że  na najbliższej Sesji Rady przedstawicie ciekawe pomysły na naprawę budżetu, przegłosujecie je i zmienimy kurs na wzrost. Mam również nadzieję i wiarę  że wykreślicie i nie podniesiecie rąk w górę na „TAK” w głosowaniach, które mogą pogrążyć naszą sytuację finansową. Na III Sesji Rady powiedziała Radna Pani Mroczkowska  i Radna Pani Machowiak ” To my radni odpowiadamy za budżet”. Prezydent tylko przedstawia propozycję budżetu  i po zatwierdzeniu go  realizuje. To czy do tego dojdzie zależy od Was.

Tagi: , ,
X

100-lecie odzyskania Niepodległości – niezły początek

Zaprojektuj logo na “100-lecie odzyskania Niepodległości przez Leszno”. To coś dla mnie. Czuję się na siłach. Prowadzę firmę, która zajmuje się tym na co dzień, robiłem to nie raz. Co prawda nie jestem fanem konkursów, bo uważam, że jest to wyzyskiwanie i zwykła loteria, a mnie nie stać na tak drogie loterie. Wolę wykonywać zlecenia. Jednak w tym przypadku zrobię wyjątek, bo chodzi o Leszno. To będzie dobra zabawa, nawet jak nie wygram.

Czytaj całość