czwartek 06 grudnia 2018

II Sesja Rady Miejskiej

Podjęcie uchwał

Ustalenie 9-osobowego składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna

Ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna

Ustalenia 9-osobowego składu Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miejskiej Leszna

Ustalenie składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miejskiej Leszna

Ustalenie 9-osobowego składu Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miejskiej Leszna

Ustalenie składu osobowego Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miejskiej Leszna

Ustalenie 9-osobowego składu Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Leszna

Ustalenie składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Leszna

Ustalenie 9-osobowego składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna

Ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej

Ustalenia 7-osobowego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Leszna

Ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Leszna

Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna

Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miejskiej Leszna

Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miejskiej

Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Leszna

Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna

Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Leszna

Ustalenie 5-osobowego składu doraźnej komisji kodyfikacyjnej Rady Miejskiej Leszna

Zaproponowanie składu Komisji z podanymi kandydaturami

Przegłosowanie Autopoprawki projektu uchwały

Powołanie doraźnej komisji kodyfikacyjnej Rady Miejskiej Leszna

Ustalenie 5-osobowego składu komisji doraźnej do opracowania programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2018-2023

Zaproponowanie składu Komisji z podanymi kandydaturami

Powołania komisji doraźnej do opracowania programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2018-2023

Wybór delegata do Związku Miast Polskich

Powierzenie reprezentowania Miasta Leszna w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Ustalenie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna