wtorek 11 grudnia 2018

III Nadzwyczajna Sesja rady miejskiej

Podjęcie uchwał

Ustalenie wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2018-2048

Emisja obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Określenie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku