Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

III Nadzwyczajna Sesja rady miejskiej