Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

IV Sesja rady miejskiej