Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

V Sesja Rady Miejskiej Leszna