Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

VII Sesja Rady Miasta Leszna