Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

VII Sesja Rady Miasta Leszna

21/03/2019 Włodzimierz Korza
X

Zieleń miejska – kto co jak i za ile?

Do tej pory zielenią miejską w Lesznie zajmuje się Miejski Zakład Zieleni – zakład budżetowy niemalże finansowany w 100% przez samorząd leszczyński z budżetu miast. Moim zdaniem jest w rażącej sprzeczności z ustawą o finansach publicznych, która umożliwia s finansowanie tego typu zakładu co najwyżej dotacją przedmiotową w wysokości do 50% ponoszonych kosztów. Finansowanie MZZ […]

Czytaj całość