Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

VI Sesja Rady Miejskiej Leszna