czwartek 18 kwietnia 2019

VIII Sesja Rady Miasta

Podjęcie uchwał

zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019 – DRUK Nr 102,

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048 – DRUK Nr 103,

Programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2018-2023 – DRUK Nr 104 z Autopoprawkami

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – DRUK Nr 106,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XLV/635/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat – DRUK Nr 105,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcia współpracy między miastami Dunaújváros (Węgry) i Leszno (Polska) – DRUK Nr 107,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: rozstrzygnięcia petycji dotyczącej przywrócenia trasy linii autobusowej MZK nr 10 – DRUK Nr 108,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przekazania wg właściwości wniosku dotyczącego rozpoczęcia sezonu pływalni odkrytej w Lesznie przy ulicy Strzeleckiej 9 począwszy od następnego dnia po zakończeniu roku szkolnego – DRUK Nr 109

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przekazania wg właściwości wniosku dotyczącego wprowadzenia zabezpieczeń zwalniających ruch rowerzystów w Parku Jonstona – DRUK Nr 110,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przekazania wg właściwości wniosku dotyczącego przywrócenia retransmisji obrad Sesji Rady Miejskiej w sieciach Inea i UPC – DRUK Nr 111

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przekazania wg właściwości wniosku dotyczącego wdrożenia w Urzędzie Miasta Leszna aplikacji i numeru telefonu do zgłaszania usterek w infrastrukturze miejskiej – DRUK Nr 112,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: rozpatrzenia wniosku o zwolnienie osób, które ukończyły 70 rok życia, z opłat za korzystanie z przejazdów komunikacją miejską oraz obowiązku posiadania Leszczyńskiej Karty Miejskiej – DRUK Nr 113 z Autopoprawką i wnioskiem formalnym

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta Leszna Panu Ryszardowi Kmiecikowi – DRUK Nr 116,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta Leszna Panu Tadeuszowi Feliczakowi – DRUK Nr 115,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta Leszna Pani Marzannie Skrzypczak-Mizgalskiej – DRUK Nr 114,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna Panu Karolowi Pabisiakowi – DRUK Nr 118.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: nadana odznaczenia Zasłużony dla Miasta Leszna Panu Janowi Futro – DRUK Nr 117,