Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

VIII Sesja Rady Miasta